Chinese|Contact Us

FACULTY & STAFF

Home» FACULTY & STAFF» Faculties & Staffs

Faculties & Staffs

 

Department of Polymer Science

Professor(a-z)

Chen Guangxin

Cheng Jue

Deng Jianyuan

Du Zhongjie

Li Qifang

Li Hangquan

Qi Shengli

Wang Xiaodong

Wu Zhanpeng

Wu Dezhen

Zhang Chen

Zhang Junying

Zhao Jingbo

 

 

Associate Professor(a-z)

Lu Jianmin

Shi Ling

Tian Guofeng

Yao Ming

Zhou Zheng

Assistant Professor(a-z)

Zou Wei

Li Xiangyuan

Qu Jiali

 

 

 Department of Polymer Engineering

Professor(a-z)

Li Xiaolin

Mao Lixin

Su Zhiqiang

Wang Dong

Yu Zhongzhen

Zhang Sheng

 

 

 

 

Associate Professor(a-z)

Ding Xuejia

Gu Xiaoyu

Jiang Zhiguo

Li Xiaofeng

Liu Ling

Qiao Hui

Qu Jin

Zhang Haobin

 

 

Assistant Professor(a-z)

Li Hongfei

Yao Hong

 

 

 

Department of Functional Organic Materials

Professor(a-z)

Cao Bing

Li Xiaoyu

Ma Hongyang

Meng Qinghan

Shi Feng

Wang Haiqiao

Wei Jie

Yuan Hongfu

 Meng Yan

 

Associate Professor(a-z)

Chen Mengjiao

Guo Jinbao

Guo Longhai

He Lifan

Li Pei

 

Pan Kai

Qiu Teng

Song Chunfeng

Zhang Yingwei

Assistant Professor(a-z)

Wang Hong

Ye Jun

 

 

 

Department of Modern Macromolecular Engineering

Professor(a-z)

Deng Jianping

Deng Jianyuan

Han Bingyong

Huang Qigu

Ma Yuhong

Qiu Zhaobin

San H. Thang

Wu Yixian

Yan Shouke

Yang Wantai

Yin Meizhen

 

 

 

 

Associate Professor(a-z)

Chen Dong

Guo Jia

Li Huihui

Liu Lianying

Ren Zhongjie

Shi Yan

Sun Xiaoli

Wang Li

Xu Riwei

Zhang Shu

Zhao Changwen

Zhu Han

 

 

 

Assistant Professor(a-z)

Liu Qiang

Wei Xiaohu

 

 

 

Department of Biomaterials

Professor(a-z)

Cai Qing

Chen Xiaonong

Guo Xindong

Huang Yaqin

Nie Jun

Xu Fujian

Zhao Jing

 

 

 

Associate Professor(a-z)

He Yong

Ma Guiping

Shi Shuxian

Wang Xiufen

Xia Yuzheng

Yang Dongzhi

Zhao Nana

 

 

 

Assistant Professor(a-z)

Ding Xiaokang

Yu Bingran

Zhu Xiaoqun

 

 

Department of Composite Materials

Professor(a-z)

Huang Li

Lv Yafei

Qi Shicheng

Sui Gang

Yang Xiaoping

Yu Yunhua

 

 

 

 

Associate Professor(a-z)

Jia Xiaolong

Jiang Shengling

Lan Jinle

Li Gang

Wang Chengzhong

Zhang Xiaoa

 

 

 

 

Assistant Professor(a-z)

Jin He

Li Peng

 

 

 

Department of Carbon and Inorganic Materials

Professor(a-z)

Chen Xiaohong

Liu Jiaxiang

Liu Jingjun

Song Huaihe

Wang Feng

Yang Ru

 

 

 

 

Associate Professor(a-z)

Li Min

Li Youfen

Ma Zhaokun

Zhou Jisheng

 

Assistant Professor(a-z)

Dou Meiling

Song Ye

 

 

 

Department of Metallic Surface Engineering

Professor(a-z)

Jia Mengqiu

Li Zhilin

Wang Julin

Xiong Jinping

Xu Bin

Zhao Jinmao

Zuo Yu

 

 

 

Associate Professor(a-z)

Ji Jing

Tang Yuming

Zhao Xuhui

 

 

Assistant Professor(a-z)

 Jiang Ruijing

Qiao Ning

 

 

 

Center for Advanced Elastomeric Materials

Professor(a-z)

Liu Li

Lu Yonglai

Tian Ming

Wang Wencai

Wu Sizhu

Wang Wencai

Wu Youping

Yue Dongmei

Zhang Liqun

Zhao Suhe

Associate Professor(a-z)

Liu Jun

Ning Nanying

Wang Yiqing 

Wen Shipeng

Wu Weidong

Zhao Xiuying   

Zou Hua

Zhang Jichuan

 

 

Assistant Professor(a-z)

Feng Yuxing

Wang Runguo

Yang Haibo

 

 

Institute of Carbon fibers and Composites

Professor(a-z)

Chi Weidong

Liu Jie

Xu Lianghua

Zhao Donglin

 

Associate Professor(a-z)

Cao Weiyu

Li Changqing

Liu Yunfang

Tian Yanhong

Tong Yuanjian

Wang Xiaoxu

Xue Ruisheng

Zhang Xuejun

 

 

Assistant Professor(a-z)

Gao Aijun

Liang Jieying

Liu Hui

Wang Yu

Xue Yan

Yang Yanfeng

Zhang Weiqin

Zhao Zhenwen

 

 

               

 

| |