Chinese|Contact Us

FACULTY & STAFF

Home» FACULTY & STAFF» Top Talents

Top Talents

 
Distinguished Expert of Thousand Talents program1

San H. Thang (2013)

Chair Professors of Yangtze River scholars Program4

Yang Wantai (2001)   Zhang Liqun (2005)   Wu Yixian (2009)   Xu Fujian (2014)

Lecture Professor of Yangtze River scholars Program1

Zhong Weihong (2014)

Distinguished Young Scholars Supported by National Natural Science Funds7

Yang Wantai (2000)   Yan Shouke (2004)   Zhang Liqun (2007)   Wang Feng2011

Yu Zhongzheng (2011)   Xu Fujiang (2013)   Tian Ming (2015)

Excellent Youth Scholars Supported by National Natural Science Funds1

Shi Feng (2014)

“973” Project Chief Scientists2

Zhang Liqun2012   Liu Li2014

State-level teaching famous teacher (1)

Li Hangquan (2008)

Beijing teaching famous teacher (2)

Li Hangquan (2006)   Zhang Liqun (2009)

New Century Excellent Talents Supporting Plan of Education Ministry22

Yang Wantai (1999)   Li Xiaoyu (2002)   Wu Yixiang (2004)   Wu Dezhen (2004)

Song Huaihe(2004  Li Qifang (2004)   Yang Xiaoping (2005)   Fu Zhifeng (2006)

Deng Jianping (2006)   Liu Li (2006)   Qiu Zhaobin (2006)   Wang Feng (2007)

Cao Bin (2007)   Yu Zhongzhen (2008)   Tian Min (2008)   Xu Fujian (2009)

Wu Youping (2009)   Yin Meizhen (2010)   Shi Feng (2010)   Wang Wencai (2011)

Cai Qin (2011)

 

| |